Kontrola kvaliteta HACCP

HACCP-sertifikat-2015-2Da bi se potrošačima omogućila apsolutna sigurnost, obezbedile i garantovale sve karakteristike ispravnog proizvoda, Grupa Univerexport Bačka koristi najstrožiji sistem kontrole kvaliteta HACCP.

HACCP je međunarodno priznat sistem, preventivni sitem, sistem sigurnosti hrane koji osigurava proizvodnju ispravnih i sigurnih prehrambenih proizvoda za potrošača.
Ovaj sistem svima pruža poverenje i daje sigurnost pri kupovini i konzumiranju proizvoda pod robnom markom Grupa Univerexport Bačka.

HACCP predstavlja sistem kontrole procesa u proizvodnji, preradi, obradi, pripremi i upotrebi hrane, koji analizira opasnosti i kontroliše kritičke kontrolne tačke, pa ujedno predstavlja sistem upravljanja opasnostima u celom prehrambenom lancu.

HACCP koncept obezbeđuje:
Identifikaciju mogućih problema vezanih za zdravstvenu ispravnost namirnica

HACCP-sertifikat-2015-1Šta znači HACCP?
Određivanje kako se i gde ti problemi mogu kontrolisati i sprečiti
Opis postupaka i obuke zaposlenih
Uvođenje i praćenje sistema
HACCP sistem – preventivan, sistematičan

H predstavlja hazard (opasnost)
A predstavlja analysis (analiza)
C predstavlja control (kontrola)
C predstavlja critical (kritičnih)
P predstavlja point (tačaka)

HACCP načela:
Sprovođenje analiza opasnosti
Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka – CCP
Određivanje kritičnih granica – CL
Uspostavljanje praćenja, nadzornih aktivnosti – nadzor kritičnih granica i preventivnih mera
Određivanje korektivnih aktivnosti
Uspostavljanje postupaka verifikacije – aktivnosti potvrđivanja
Uspostavljanje zapisa i dokumenata