ID podaci

PUNI NAZIV FIRME:

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA A.D.
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE,
PRERADE I PROMETA
BAČKA PALANKA


SKRAĆENI NAZIV FIRME:

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA A.D. BAČKA PALANKA


PORESKI IDENT. BROJ (PIB):

SR 100752071


MATIČNI BROJ PRAVNOG LICA:

08150222


IME I PREZIME OVL. LICA:

RADOSLAV BERKOV


OPŠTINA:

BAČKA PALANKA


MESTO:

BAČKA PALANKA


ULICA I BROJ:

NOVOSADSKI PUT 10


BROJ TELEFONA:

021/60-45-150; 60-44-540; 60-40-976


BROJ FAKSA:

021/60-41-455


E- MAIL:

adbacka@adbacka.rs


OBVEZNIK PDV:

DA


IDENTIFIKACIONI BROJ KLANICE:

800309014721


ŠIFRA DELATNOSTI:

0146


PODACI O RAČUNU U BANCI:

1. HYPO BANKA

165-28780-35


2. BANCA INTESA

160-40415-81


3. RAIFFEISEN BANK

265-6210310003324-29


4. VOJVOĐANSKA BANKA

355-1008292-03


ODBOR DIREKTORA