Farma

farmaFarma Grupe Univerexport Bačka prostire se na površini od oko 13 hektara, na samom ulasku u Bačku Palanku.

Prvi deo farme Grupe Univerexport Bačka nastao je 1968. godine i tadašnji kapacitet je bio 7000 tovljenika (350 krmača). 1981. godine pušten je u pogon drugi deo farme sa kapacitetom od 5000 tovljenika. Današnja farma podržava kapacitet od 12000 tovljenika (800 krmača), uz najsavremenije pogone za uzgoj.

Na farmi su zastupljene visoko kvalitetne rase svinja: nemački landras, švedski landras, veliki jorkšir i pijetren.

U sklopu farme postoje dva bunara za vodu sa sopstvenim vodotornjem i trafo stanice. Savremeni objekti na farmi predstavljaju savršen spoj novih i tradicionalnih tehnologija, a celokupna farma sastoji se iz 4 segmenta:

  1. Prasilište i odgajivalište
  2. Tovilište
  3. Selekcija sa reprodukcijom
  4. Zdravstvena zaštita svinja (veterinarska služba)

Uzgoj svinja odvija se u 17 proizvodnih objekata, u okviru zatvorenog sistema (krmača-prase-tovljenik): 4 prasilišta kapaciteta 200 prašenja mesečno, 3 objekta za uzgoj prasadi, 4 objekta čekališta (za krmače i nazimice), 1 V.O. centar (za pripust krmača) i 2 objekta za uzgoj mangulica.

Za potrebe farme, stočnu hranu proizvodi mešaona, čija je godišnja proizvodnja oko 6200 tona.

Prosečna mesečna proizvodnja na farmi, podmiruje potrebe klanice.

Farma uspešno sarađuje sa naučnim institutom Poljoprivrednog Fakulteta iz Novog Sada, departman stočarstvo.